Sự Kiện ĐUA TOP

Thông Tin ĐUA TOP máy chủ mới

✅ Thời gian Thử Nghiệm : 23/11/2020 –> ngày 05/12/2020
✅ Thời gian CHÍNH THỨC KHAI MỞ : 19h30 thứ 7 ngày 05/12/2020
✅ Thời gian ĐUA TOP : 05/12/2020 đến 6h30 ngày 20/12/2020.

 

✅Sự Kiện đua TOP LEVEL

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 1 Bộ trang bị tàng kiếm 8x (Áo + Nón + Quần) +1 Báo Vàng + 25.000 xu
Hạng 2 20 Tàng Kiếm Thần Thạch + Báo Vàng + 18.000 xu
Hạng 3 18 Tàng Kiếm Thần Thạch + Hổ Vàng + 12.000xu
Hạng 4 16 Tàng Kiếm Thần Thạch + Hổ Vàng +  10.000xu
Hạng 5 5 Tàng Kiếm Thạch + 8.000xu
Hạng 6 - 10 8.000xu

✅ Sự Kiện đua TOP cấp MÔN PHÁI

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 môn phái 8.000xu

✅Sự Kiện đua top Công Trạng Chiến Trường(Tống - Liêu)

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1(Tống-Liêu) 1 Bộ trang Bị Tàng Kiếm 8x (Áo + Nón + Quần + 2 Trang Sức) +1 Voi + 30.000xu
Hạng 2(Tống-Liêu) 20 Tàng Kiếm Thạch +1 Báo Vàng + 25.000 xu
Hạng 3(Tống-Liêu) 18 Tàng Kiếm Thạch +1 Báo Vàng + 15.000 xu
Hạng 4 - 10(Tống-Liêu) 12.000xu