Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Mới

Ban điều hành Võ Lâm 2 - Thập Diện Mai Phục xin trân trọng gửi đến quý nhân sĩ sơ lược bản lộ trình cập nhật và phát triển tính năng của máy chủ mới như sau: