Liên Hệ Page Facebook Mới Để Được Hỗ Trợ

✔️ Do số lượng người chơi nhắn tin quá nhiều và bị Facebook hiểu nhầm SPAM nên đã chặn tin nhắn cả 2 Page  VLTK 2 - Thập Diện Mai Phục và VL 2 Thập Diện

✔️ Ae Vui Long Liên Hệ Page Facebook  mới này để được hỗ trợ : Gửi Tin Nhắn