Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Game

Quý nhân sĩ cần phải tải & cài đặt game Võ Lâm Truyền Kỳ 2 - Thập Diện Mai Phục. Sau khi tải game bên dưới bạn chạy AutoUpdate để vào chơi Game :

Link download Ngày cập nhật
Link Trực Tiếp 22/11/2020
Link Tải 1 22/11/2020
Link Tải 2 22/11/2020
Link Tải 3 22/11/2020
Link Tải 4 22/11/2020
Link Tải 5 22/11/2020
Link Tải 6 22/11/2020
Link Tải 7 22/11/2020
Link Tải 8 22/11/2020
Link Đấu Trường BHTA 2 25/06/2021
Link Đấu Trường BHTA 2 25/06/2021