Hướng Dẫn Nhận GIFCODE Tân Thủ

═════GiftCode════
✔️ 1 Vé Tiếu Y (vàng)
✔️ 6 Cây Bát Nhã (nhỏ)
✔️ 2 Hạt giống
✔️ 3 Thần Nông Đơn
✔️ 1 Đại Nhân Sâm
✔️ 3 Tu Chân Yếu Quyết

✅ Bước 1 : Like + Chia Sẽ + TAG 5 Bạn vào bài viết ghim trên Page Facebook

✅ Bước 2 : Nhắn tin vào Page để nhận GIFCODE