Danh Sách Các Cao Thủ Sự Kiện ĐUA TOP

Danh Sách Các Cao Thủ Võ Lâm

✅ Mọi khiếu nại liên hệ lại BQT trước 23h ngày 20/12/2020. Phần thưởng ĐUA TOP sẽ nhận vào 10 giờ sáng ngày 21/12/2020

 

✅Sự Kiện đua TOP LEVEL

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 i68zPKT3MèoNo1
Hạng 2 XlzCôBéBánTăm
Hạng 3 Xlz1NụHôn
Hạng 4 XlzDaiBa
Hạng 5 CungTửĐạoẤm
Hạng 6 ChetKhongKipNgap
Hạng 7 1StHiệpKhách
Hạng 8 HọcSinhNgoan
Hạng 9 S2ThichBatOngS2
Hạng 10 SongLamHoiQuan

✅ Sự Kiện đua TOP cấp MÔN PHÁI

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1 môn phái thiếu lâm iHPvThôngChốt
Hạng 1 môn phái võ đang zHPSiChanhBeck
Hạng 1 môn phái nga mi zTráiTimCủaGióz
Hạng 1 môn phái cái bang EstRay
Hạng 1 môn phái đường môn OngMậtComeHere
Hạng 1 môn phái dương môn TOPzzDGC
Hạng 1 môn phái ngũ độc BắtSâuThảBướm

✅Sự Kiện đua top Công Trạng Chiến Trường(Tống - Liêu)

Xếp Hạng Phần thưởng
Hạng 1(Tống-Liêu) CaliĐịaNgục-i68zPKT3MèoNo1
Hạng 2(Tống-Liêu) CungTửĐạoẤm-Xlz1NụHôn
Hạng 3(Tống-Liêu) zKẻHưVôz-Zz1VaczZ
Hạng 4(Tống-Liêu) JAVo0oMina0o-QfxxMylife
Hạng 5(Tống-Liêu) HIệpĐộc-OngMậtComeHere
Hạng 6(Tống-Liêu) BácSĩGâyTê-TOPzzDGC
Hạng 7(Tống-Liêu) 1StSinn-iThầnTìnhYêui
Hạng 8(Tống-Liêu) zZzĐaoPháTrờizZ-XlzChạyThôi
Hạng 9(Tống-Liêu) NhắmMắtChọtBậy-EstRay
Hạng 10(Tống-Liêu) 1StHiệpKhách-S2ThichBatOngS2